Algemene Voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op de relatie tussen tzeepaardje.be en de Klanten.

1. Definities

Aanbod : het product –en dienstenaanbod van het tzeepaardje.be dat door de Klant via ons Platform kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via ons Platform in het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via ons Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en tzeepaardje.be met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van tzeepaardje.be waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Restaurant: Ons bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Restaurantinformatie: de informatie van ons Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door tzeepaardje.be worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het verwerken van de Bestellingen.

tzeepaardje.be: tzeepaardje (nv,bvba,…?)!!!!!!!!

2. Identiteit van tzeepaardje.be

tzeepaardje handelend hier onder de naam ‘tzeepaardje.be’

Adres:
Kardinaal Sterckxstraat 37
Boechout 2530
BTW-nr: BE

Email: info@tzeepaardje.be
Tel: 0032478435946 (dagelijks bereikbaar tijdens onze openingsuren)

3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons volledige aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons tzeepaardje.be en U de Klant.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het Aanbod

 1. tzeepaardje.be publiceert het Aanbod namens ons Restaurant op dit Platform, overeenkomstig de door ons Restaurant aangeleverde Restaurantinformatie. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. tzeepaardje.be geeft alle Restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 3. tzeepaardje.be doet al het mogelijke opdat ons platform steeds beschikbaar is en dat de verbindingen foutloos plaatsvinden. Door de natuur van het internet kunnen we dit evenwel niet garanderen. Bovendien kan je toegang tot het platform soms opgeschort worden of beperkt worden om ons toe te laten verbeteringen of onderhoud door te voeren of om een nieuwe functionaliteit of een nieuwe dienst aan te bieden. Wij zullen ons inspannen de frequentie en de duur van deze opschortingen of beperkingen minimaal te houden.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bestelling plaatsen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal tzeepaardje.be de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen. Indien u deze bevestiging niet ontvangt is het de Klant zijn verantwoordelijkheid ons hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door het Restaurant worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan tzeepaardje.be te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn.
 5. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van ons Restaurant, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van tzeepaardje.be is weergegeven.
 7. Bij aflevering van de Bestelling kan het Restaurant vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het Restaurant de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij tzeepaardje.be worden geannuleerd. U mag ons uiteraard wel steeds contacteren en uw vraag voorleggen.
 2. Het Restaurant heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan tzeepaardje.be besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 4. tzeepaardje.be heeft het recht om bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien tzeepaardje.be een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal tzeepaardje.be dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan tzeepaardje.be hiervan aangifte doen bij de politie

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht om het Restaurant te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Het Restaurant heeft tzeepaardje.be geautoriseerd om namens het Restaurant de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

 1. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan tzeepaardje.be op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aangegeven contactadres.
 2. Nadat de klacht door tzeepaardje.be is ontvangen zal tzeepaardje.be zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. tzeepaardje.be streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 3. Klachten moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij tzeepaardje.be volgens de in deze algemene voorwaarden omschreven voorwaarden.
 4. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. tzeepaardje.be sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit.

9. Nieuwsbrief

 1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden vermelde contactgegevens.

10. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. tzeepaardje.be verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.